Vä­du­ren

Klick! - - Bio & Tv -

Kär­lek: Det het­tar till en och annan kväll men det är in­te kär­le­ken som får mest upp­märk­sam­het den­na vec­ka. Du sat­sar myc­ket mer på nö­jen. Peng­ar: Du shop­par, ång­rar dig, tän­ker på sa­ken en gång till och kom­mer fram till att fyn­den du gjor­de trots allt mo­ti­ve­rar hå­let i din bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.