Skor­pi­o­nen

Klick! - - Bio & Tv -

Kär­lek: In­te myc­ket kan kon­kur­re­ra med ditt kär­leksliv. Här­lig, het vec­ka. Möj­li­gen dy­ker det upp ett li­tet snabb­löst be­kym­mer un­der fre­da­gen. Peng­ar: Du är över­ty­gan­de, själv­sä­ker och mål­med­ve­ten. Det går rik­tigt bra för din kar­riär nu och du kän­ner hur fram­gång­ens vin­dar blå­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.