Ska gå ner i vikt och skän­ka peng­ar

Claes Malm­berg lo­var att ge 1 000 kro­nor för var­je mins­kad cen­ti­me­ter.

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

56, gjor­de en vikt­kupp i ”Let’s dan­ce” – han drog fram ett mått­band i sänd­ning och lo­va­de att skän­ka peng­ar för var­je cen­ti­me­ter han tap­par i mid­jan. 1 000 kro­nor per cen­ti­me­ter ska gå till väl­gö­ren­het. Dan­s­trä­ning­en är hård så det kan bli myc­ket peng­ar:

– Ja, Claes ”Ge­ting­mid­jan” Malm­berg är det vi hop­pas på, sä­ger han till Nöjesbladet.

Han upp­skat­tar att han re­dan har mins­kat sex-sju cen­ti­me­ter runt mid­jan.

– Det är li­te oli­ka be­ro­en­de på mät­me­to­der. Men fy­ra gång­er har jag sytt in byx­or­na. Det var inga byx­or i bör­jan, det var ett åt­ta­man­na­tält. Men nu är det ett fy­ra­man­na­tält jag har på mig, sä­ger han till Nöjesbladet.

Claes är in­te en­sam om att sat­sa på be­ach 2018, el­ler häl­san. Leif GW ­Pers­son, 72, har som mål att gå ner 25 ki­lo till mid­som­mar och Tom­my Kör­berg, 69, har skaf­fat PT och dra­git ner på al­ko­hol för att mins­ka i vikt. Och på si­dan 47 kan du lä­sa mer om Hen­rik Schyf­ferts, 50, nya su­per­kropp.

MATTSSON, MAG­NUS SANDBERG Fo­to: KRISTER HANS­SON, STEFAN

Leif GW Pers­son. Tom­my Kör­berg. Claes Malm­berg har re­dan fått sy in byx­or­na fy­ra gång­er un­der sin tid i ”Let’s dan­ce” men han hop­pas att han får stan­na länge i pro­gram­met och att det då för­svin­ner fler cen­ti­me­ter runt mid­jan.

Claes Malm­berg,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.