FRIADEPÅKÄRLEKSRESA

Klick! - - BREAKING NEWS -

An­ders ­be­rät­tar att han ska skil­jas från sin fru och nu är till­sam­mans med Dominika. Det blir känt att pa­ret köpt lä­gen­het till­sam­mans och blir sam­bos.

Borg går ner på knä på en ro­man­tisk re­stau­rang i Rom och fri­ar. JULI 2017: Skan­dal­fes­ten. Borg upp­ges ha vi­sat kö­net, kal­lat kvin­nor för ”ho­ra” och va­rit hot­full. NO­VEM­BER 2018: Bröl­lop!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.