Sky­höga ni­vå­er av fen­ta­nyl i blo­det

Klick! - - BREAKING NEWS - To­ve Björnlundh

Prin­ce gick bort vå­ren 2016. Nu har

AP ta­git del av en läckt ob­duk­tions­rap­port som av­slö­jar att han ha­de sky­höga hal­ter fen­ta­nyl i blo­det. Tre ­mikro­gram per li­ter blod är död­ligt — han ha­de 67,8 mikro­gram. Fen­ta­nyl är ett smärt­stil­lan­de lä­ke­me­del som kan ges till can­cer­pa­ti­en­ter och upp­skat­tas va­ra 50 gång­er star­ka­re än he­ro­in.

Fo­to: AP

Prin­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.