”Fan­tas­tiskt schyst karl”

Den folk­kä­ra roc­kern gick bort efter en kort tids can­cer­sjuk­dom.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

En av Sve­ri­ges mest folk­kä­ra sång­a­re har som­nat in. Jer­ry

Wil­li­ams gjor­de så sent som i de­cem­ber sin sista spel­ning i Glo­ben. Den 25:e mars 2018 dog rock­le­gen­da­ren i svi­ter­na av en kor­ta­re tids can­cer­sjuk­dom, 75 år gam­mal.

Sol­na­pro­fi­lens bok­nings­bo­lag Blix­ten & co var de som of­fent­lig­gjor­de Jer­rys bort­gång: ”Det är med tungt hjär­ta och stor sorg som vi mås­te med­de­la att Erik Fern­ström (Jer­ry Wil­li­ams), efter en kort tids sjuk­dom, läm­na­de oss i går sön­dag”, skrev de i press­med­de­lan­det.

Ar­be­tar­kil­len föd­des hem­ma i köks­sof­fan i Hu­vuds­ta som Sven Erik Blank men val­de se­na­re fa­derns ef­ter­namn Fern­ström. Erik spe­la­de kla­ri­nett i

Sol­nas sko­lor­kes­ter och job­ba­de som ung som brev­bä­ra­re och rör­mo­ka­re. Och han blev ar­be­tar­klas­sens ide­al tro­gen un­der he­la sitt liv.

1957 var förs­ta gång­en han ställ­de sig på en scen. Det var på Lor­rys i Sund­by­berg. Då drog han El­vis Pres

leys ” Ted­dy be­ar” och Ge­ne ­Vin­cents

”Be bop a lu­la”. Ar­tist­nam­net tog han på 60-ta­let när han blev sång­a­re i Je­an

Wil­li­ams. Han tac­ka­de nej till nam­net Je­an men Fo­to: gav tum­men upp till Jer­ry och 1962 släpp­te han sin förs­ta ski­va, då som sång­a­re i The Vi­o­lents. Lå­ten ”Dar­ling Nel­ly Gray” gick di­rekt upp på Svensk­top­pen. Res­ten är ett styc­ke svensk rock­histo­ria.

Un­der ti­den för hans sista spel­ning­ar ha­de Jer­ry Wil­li­ams re­dan ont, sä­ger vän­nen Lennart ”Hoa Hoa”

Dahl­gren, 65.

– Han ha­de ju upp­trä­dan­den un­der hös­ten. Då ha­de han ju smär­ta. Det var nå­gon gång i de­cem­ber, ja­nu­a­ri som han tes­ta­de sig. Det är för jäv­ligt för det var en fan­tas­tiskt schyst karl, sä­ger Lennart till Nöjesbladet.

Jer­ry Wil­li­ams läm­nar efter sig fru och tre barn.

Fo­to: IBL STI­NA IVANSSON Fo­to: TT

Jer­ry på scen un­der Vin­ter­ga­lan i de­cem­ber i fjol. Jer­ry och vän­nen Lennart ”Hoa Hoa” Dahl­gren. En av Sve­ri­ges mest folk­kä­ra ar­tis­ter har av­li­dit. Jer­ry Wil­li­ams blev 75 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.