BRITNEY PHOTOSHOPPAD TILL OIGENKÄNNLIGHET

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

Re­klam­sam­ar­be­ten mel­lan kän­di­sar och kläd­mär­ken är of­ta ett recept för fram­gång. Men ibland slår det fel. Ken­zos nya re­klam­kam­panj bju­der in­te på ett klas­siskt pho­tos­hop­fail á la en mo­dell får ett tred­je ben, men den för­vir­rar.

Britney Spe­ars, 36, fron­tar kol­lek­tio­nen. Men de har pho­tos­hop­pat hen­ne så myc­ket att man knappt ser att det är hon på bil­der­na.

”Om Ken­zo pho­tos­hop­par Britney till oigenkännlighet, vad är då ens po­äng­en med att ha hen­ne som stjär­na i kam­pan­jen?”, skri­ver ett fan på Twit­ter och en an­nan frå­gar:

” Vem är den här per­so­nen? Det ser mer ut som Jessica Simp­son.”

Fo­to: IBL, INSTAGRAM

Bil­der­na på Britney Spe­ars för­vir­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.