El­li­nor Bjur­ström: ”Det är ren och skär lyc­ka”

BERÄKNAD KLÄCK­NING: AUGUSTI

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

Ti­di­ga­re ”Top mo­del”-del­ta­ga­ren El­li­nor Bjur­ström och Rac­kar­ty­gar­na-pro­fi­len Jim­my Ols­son har va­rit ett par se­dan 2016 och för­be­re­der sig nu för att bli mam­ma och pap­pa.

”Jag fin­ner inga ord, det är ren lyc­ka och kär­lek”, skrev El­li­nor när hon av­slö­ja­de ny­he­ten på Instagram på al­la hjär­tans dag.

De bli­van­de första­gångs­för­äld­rar­na drab­ba­des av miss­fall i no­vem­ber för­ra året

— Det tog väl­digt hårt på oss, be­rät­tar El­li­nor i ett klipp på pa­rets ge­men­sam­ma Youtu­be­ka­nal.

Till Nöjesbladet har mo­del­len sagt: — Jag har all­tid känt att det är vik­tigt för mig att jag kan ge mi­na barn en bra pap­pa, för det är fak­tiskt nå­got som jag väl­jer – jag kän­ner mig sten­sä­ker på att jag har gett mitt barn den bäs­ta pap­pan

nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.