Elin Renck: ”Är vi gal­na? Ja kanske”

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

Jo­han ­”Stak­ka Bo” Renck, och hans hust­ru Elin har hun­nit upp­le­va be­bislyc­ka tre gång­er om se­dan de gif­te sig i slu­tet av 2013 och nu gör sig ma­kar­na re­do att väl­kom­na än­nu ett till­skott.

”Ja… jag är gra­vid med num­mer fy­ra. Känns så ga­let att skri­va. Fy­ra barn. På fem år. Är vi gal­na? Ja kanske, men så gla­da. Och tröt­ta, men mest gla­da”, be­rät­ta­de Elin på sin blogg i ja­nu­a­ri.

Eu­ro­vi­sionvin­na­ren Måns Zel­mer­löw, 31, vän­tar sitt förs­ta barn till­sam­mans med sin fäst­mö, den brit­tis­ka skå­de­spe­la­ren Cia­ra Jan­son, 31, som har en son se­dan en ti­di­ga­re re­la­tion. — Vi är så gla­da och läng­tar till som­ma­ren, har Måns sagt till...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.