Eva ­Long­o­ria:

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

”Despe­ra­te housewi­ves”stjär­nan Eva Long­o­ria, 43, vän­tar sitt förs­ta barn, en poj­ke, till­sam­mans med ma­ken José ”Pe­pe” An­to­nio Bastón,

Eva blir mam­ma som 43-åring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.