Mi­ran­da Kerr:

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

Evan Spi­e­gel,

Flynn, Bloom, 41.

Mi­ran­da Kerr vän­tar sitt and­ra barn. Victo­ria’s sec­ret-mo­del­len Mi­ran­da Kerr, 34, och hen­nes ma­ke, Snapchat­grun­da­ren 27, vän­tar sitt förs­ta ge­men­sam­ma barn. Mi­ran­da har se­dan ti­di­ga­re so­nen 7, från äk­ten­ska­pet med Or­lan­do

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.