Christi­ne Melt­zer frisk­för­kla­rad

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

Tå­rar­na rann efter beske­det. Men nu var det gläd­jetå­rar. Christi­ne Melt­zer, 43, är fär­dig­be­hand­lad och frisk­för­kla­rad från den bröst­can­cer som drab­ba­de hen­ne 2012.

”Jag är fär­dig­be­hand­lad med can­cern!!!! Frisk! Klar! Så många år. Ing­en mer me­di­cin. Så nu hål­ler jag ba­ra hårt i tum­men för att den ald­rig kom­mer till­ba­ka”, skri­ver hon på Instagram.

För att be­ar­be­ta käns­lor­na un­der sjuk­doms­ti­den spe­la­de hon in tv­pro­gram­met ”Melt­zer & dö­den”.

— Jag tän­ker att om vi vå­gar pra­ta mer om dö­den så kanske vi vå­gar le­va li­te mer, sa hon i ett press­med­de­lan­de in­för se­ri­en.

Fo­to: IBL, INSTAGRAM

Nu är Christi­ne Melt­zer frisk­för­kla­rad från den can­cer hon drab­ba­des av 2012.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.