”Jag gil­lar ju ho­nom”

Leif GW Pers­son ta­lar ut om vän­ska­pen med Zla­tan Ibra­hi­mo­vic.

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

Glöm ut­tryc­ket ”li­ka barn le­ka bäst”. Kri­mi­no­lo­gi­pro­fes­sorn Leif GW Pers­son, 73, be­rät­tar i ”Sve­ri­ges bäs­ta” om en ovän­tad vän­skap. Han är po­la­re med fot­bollskung­en Zla­tan ­Ibra­hi­mo­vic, 36.

– Han har va­rit myc­ket vän­lig mot mig, för­kla­rar han för Nöjesbladet.

För ett par år se­dan var GW in­bju­den för att fö­re­lä­sa om po­li­s­yr­ket på ett lands­lags­lä­ger.

– Jag ha­de ta­git med mig tops­ut­rust­ning och då skul­le han top­sa Hen­ke Lars­son av nå­gon an­led­ning, sä­ger han och läg­ger till:

– Zla­tan sa att ha­de han in­te valt att äg­na sig åt fot­bol­len ha­de han nog valt snut i stäl­let.

Och GW tror att yr­ket ha­de pas­sat boll­proff­set.

– Han har ju auk­to­ri­tet, och han är en na­tur­lig ledare. Det var verk­li­gen ing­et yr­kes­val jag för­sök­te prac­ka på ho­nom. Men jag gil­lar ju ho­nom, han är rik­tigt spe­ci­ell, sä­ger han till Nöjesbladet.

Det till sy­nes oma­ka pa­ret de­lar ock­så ett in­tres­se för jakt.

– Ba­ra han får li­te mind­re att gö­ra ska jag se till att han kom­mer för­bi och ja­gar med mig, sä­ger GW.

Fo­to: IBL

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.