Cis­si Wal­lin: Vän­tar en ­lil­le­bror till Hel­mer

BERÄKNAD KLÄCK­NING: AUGUSTI

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

Me­die­pro­fi­len Cis­si Wal­lin, 33, och ma­ken Li­nus Blom­berg, 44, för­be­re­der sig för li­vet som två­barnspä­ron. Cis­si kläck­te gra­vid­ny­he­ten på Instagram i bör­jan av feb­ru­a­ri och har be­rät­tat att pa­rets förs­ta barn Hel­mer, 3, ska få en lil­le­bror.

”Så får vi upp­gif­ten att upp­fost­ra två poj­kar. Det är li­te som att nån hög­re makt vill ge den här rå­fe­mi­nis­ten den ’saf­ti­ga ut­ma­ning­en’. Att ge fram­ti­den två man­sex­em­plar (för­ut­satt att bå­da iden­ti­fi­e­rar sig som det) som in­te är två em­pa­ti­kas­sa gro­bi­a­ner med då­lig kvin­no­syn”, skri­ver hon i ett in­lägg till en bild på en stork och tex­ten: ”Grat­tis, det blir en poj­ke!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.