MA­LIN HÅL­LER IN­TE ALLS MED MA­LIN!

Klick! - - KLICKTUELLT -

Fle­ra av Ma­lin ­Berg­ha­gens föl­ja­re har skri­vit att de in­te alls tyc­ker att ma­ten ser äck­lig ut. Till den ska­ran säl­lar sig även Af­ton­bla­dets ko­lum­nist, Ma­lin Wol­lin, 39, som skri­ver i en krö­ni­ka:

”Jag tyc­ker att Lill-Babs mat­bric­ka ser här­lig ut, om man bort­ser från köt­tet ef­tersom jag är ve­ge­ta­ri­an. Po­ta­tis­mos och är­tor, skul­le det va­ra skräp­mat? Ma­lin (Berg­ha­gen) be­rät­tar att hon och hen­nes sys­kon har köpt egen mat till sin mam­ma, och det är själv­klart väl­digt fint. Det står var­je män­ni­ska fritt att gö­ra si­na spe­ci­al­lös­ning­ar. Men att dra med sig he­la sjuk­hus­mats­ve­ri­ge i ett av­smaks­ra­se­ri rakt ner i av­grun­den, är in­te det en smu­la över­dri­vet?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.