KÄNDISARNA MINNS JER­RY WIL­LI­AMS

Klick! - - KLICKTUELLT -

Jill John­son, 45, ha­de Jer­ry Wil

li­ams som gäst i

”Jills ve­ran­da” på SVT. Hon sä­ger i P4 Ex­tra:

— Så him­la trå­kigt. Fy vad det gör ont när den här fan­tas­tis­ka män­ni­skan läm­nar oss. Det finns otro­ligt många i bran­schen som kän­de Jer­ry och som kän­de ho­nom bätt­re än vad jag gör. Men jag ha­de yn­nes­ten att hänga med ho­nom på ve­ran­dan i Nashvil­le.

Jo­nas Sjöstedt,

53, på Twit­ter:

”Jer­ry Wil­li­ams har läm­nat oss, en stor röst för roc­ken, och för ar­be­tar­klas­sen.”

Stats­mi­nis­ter

Stefan

Löfven, 60, till TT.

— Det är verk­li­gen en sorg­lig ny­het. Det är en stor sorg in­te ba­ra för mu­siks­ve­ri­ge, utan för Sve­ri­ge, för han blev en så otro­ligt stark sym­bol för bå­de den mu­sik han stod för och även för folk­lig­he­ten. Snac­ka om folk­kär.

Ma­le­na Ern­man: 47: ”Det var den mest ge­ne­rö­sa, rik­ti­ga, män­ni­ska jag nå­gon­sin träf­fat, tror jag”, sä­ger sång­ers­kan till TT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.