­STJÄR­NOR­NA HYL­LAR ­LILLBABS:

Klick! - - KLICKTUELLT -

Nan­ne Grön­wall, 55: ”Äls­ka­de, un­der­ba­ra, fan­tas­tis­ka Bar­bro, al­las vår Lill-Babs, har läm­nat oss. Tå­rar­na rin­ner och sor­gen är enorm.”

Pet­ter As­ker­gren, 43: ”En otro­ligt varm god­hjär­tad män­ni­ska. Glad att jag fick lä­ra kän­na dig och din kär­lek var oslag­bar Bar­bro.”

Marie Ser­ne­holt, 34: ”Så otro­ligt sorg­ligt. Tack för all kär­lek och GLÄD­JE du spred till oss al­la.”

Kung Carl

­Gustaf, som kän­de Lill-Babs pri­vat, hyl­lar hen­ne på ho­vets hem­si­da:

— Bar­bro ”Lill-Babs” Svens­son har i dag läm­nat oss. En folk­kär ar­tist som många kom­mer sak­na och som med åren blev en nä­ra vän till fa­mil­jen. Vi kom­mer min­nas hen­nes sto­ra vär­me och hjärt­lig­het, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.