ELENA BELLE FÖRYNGRAR HÄNDERNA

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

Elena Belle, 33, ti­di­ga­re Na­ta­cha Pey­re, är in­te främ­man­de för att läg­ga sig un­der kni­ven. Hon vi­sar upp sitt se­nas­te skön­hets­ingrepp på Instagram: att för­yng­ra händerna.

Ett för­yng­ringsingrepp kan gö­ras dels med la­ser i hän­der­nas yt­skikt och dels med hjälp av fil­lers, att man spru­tar in fett från and­ra de­lar av krop­pen in i händerna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.