Se­basti­an tar Jih­des plats

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

45, fäll­de sto­ra tå­rar när hen­nes par­häst i ”Ny­hets­mor­gon” 46, med­de­la­de att han läm­nar ka­na­len. Han ska nu bli kol­le­ga med 45, i ”Rix Mor­ron­zoo”. Er­sät­ta­ren blir 65, son

31. Han har job­bat som re­dak­tör för ”Ny­hets­mor­gon” som mam­ma Ma­lou led­de när det star­ta­des upp 1992.

Fo­to: STELLA PICTURES Fo­to: STELLA PICTURES Fo­to: TV4 Fo­to: TV4

Den and­ra april var det dags för en ny rät­te­gång mot Bill Cos­by, 80. Han har an­kla­gats för våld­täk­ter och sex­u­el­la över­grepp av ett 50-tal kvin­nor mel­lan 1965 och 2008. Den för­ra rät­te­gång­en ogil­tig­för­kla­ra­des då ju­ryn in­te kom över­ens.

Nu kal­las ex-mo­del­len Ja­nice Dickin­son, 63, in för att vitt­na mot Cos­by. En­ligt TMZ upp­ger Dickin­son att Cos­by dro­ga­de och våld­tog hen­ne i La­ke Ta­hoe 1982. Men den nya rät­te­gång­en hand­lar om ett fall från 2004, där han an­kla­gas för att ha dro­gat och våld­fört sig på en nu 44-årig kvin­na.

Cos­by har ne­kat till al­la an­kla­gel­ser. Tv-stjär­nan Bill Cos­by är åter i rät­ten an­kla­gad för våld­täk­ter och sex­u­el­la över­grepp. Til­de de Pau­la Eby, Pe­ter Jih­de,

Lai­la Bag­ge,

Ma­lou von Si­vers, Se­basti­an von Si­vers Haage, Til­de de Pau­la Eby och Se­basti­an von Si­vers Haage. Til­de och Pe­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.