Pa­ows ex med i ’Pa­ra­di­se ho­tel’

Klick! - - KLICKTUELLT - To­ve Björnlundh

Blog­ga­ren 24, tac­ka­de ny­li­gen nej till att va­ra med i ”Pa­ra­di­se ho­tel” för en tred­je gång. Hon var med 2013 och vann 2014. An­led­ning att hon in­te ställ­de upp igen sta­vas 17. De var till­sam­mans när hon fick er­bju­dan­det och hon vil­le in­te gå in i så­pan ut­an att va­ra sing­el. Pa­ret gjor­de slut och blev ihop ett par gång­er om men för­hål­lan­det ver­kar nu va­ra över på rik­tigt. Nu av­slö­jar hon dock i en li­ve­sänd­ning på Instagram att hen­nes ti­di­ga­re ex 25, ska dy­ka upp i ”Pa­ra­di­se ho­tel” och ger en hård känga:

– Kanske in­te så kons­tigt att han är med nu då en­da an­led­ning­en till att han blev till­sam­mans med mig var för att bli känd. Men men, kul för ho­nom.

Pa­ow och Mattias var med i do­kuså­pan ”Temp­ta­tion is­land” 2017. Men se­dan de gjor­de slut har bå­da be­rät­tat att för­hål­lan­det var stor­migt och an­kla­gat varand­ra för de våld­sam­ma brå­ken.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL Fo­to: AN­NA TÄRNHUVUD

Lan­ce Hedman Graaf var an­led­ning­en till att Pa­ow tac­ka­de nej till ”Pa­ra­di­se ho­tel”. Men nu ska ti­di­ga­re ex­et Mattias Co­le­man va­ra med i så­pan. Pau­li­na ”Pa­ow” Da­ni­els­son, Lan­ce Hedman Graaf, Sofia Hellqvist är mo­dell, ut­bil­dad yo­ga­lä­ra­re. Mattias Co­le­man, Zla­tan Ibra­hi­mo­vi, Da­vid Beck­ham, Ste­ven Ger­rard, Ke­vin Bax­ter, Klubb­flyt­ten in­ne­bär en lö­ne­sänk­ning på 90 pro­cent för Zla­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.