VITROROCKSÅPÅUTOMJORDINGAR!

Klick! - - KLICKTUELLT -

— Jag tror på ali­ens. När jag tit­tar upp mot stjär­nor­na tän­ker jag:

”Hur själ­viskt är det in­te att tro att vi är den en­da livs­for­men”, har hon sagt i GQ.

KESHA, 31:

Kesha be­rät­tar i en in­ter­vju i

”Zach Sang show” att hon sett ett rymd­skepp.

— Jag var i Jos­hua Tree, och jag var hel­nyk­ter, vil­ket jag mås­te un­der­stry­ka. Jag tit­ta­de upp på him­len och såg en ar­ma­da av rymd­skepp. Jag svär vid Gud. Det var fem till sju rymd­skepp

— Jag tror omöj­ligt att vi är den en­da livs­for­men som ex­i­ste­rar. Det tar oss nog 20 år till att upp­täc­ka att vi in­te är en­sam­ma, men jag tror att de finns där ute, sa hon i ”The la­te show med Da­vid Let­ter­man” 2014.

— Är vi verk­li­gen så ar­ro­gan­ta att vi tror att vi skul­le va­ra en­sam­ma i uni­ver­sum?

Rus­sell ha­de satt upp en ka­me­ra ut­an­för sitt kon­tor i Syd­ney 2013 när ett av­långt fö­re­mål plöts­ligt flög för­bi.

”En kom­pis och jag sat­te upp en ka­me­ra på kon­to­ret för att filma flad­der­mös­sen i den bo­ta­nis­ka träd­går­den. Det här var en stor över­rask­ning”, skri­ver han på Twit­ter och hän­vi­sar till fil­men som han har lagt upp på Youtu­be.

KATY PERRY, 33: och jag satt på en sten i ök­nen och tänk­te: ”Vad fan var det där?”, be­rät­tar hon ­en­ligt Newsweek. HALLE BERRY, 51: TOM CRUISE, 55: ­Mil­jon­tals stjär­nor och vi är de en­da le­van­de va­rel­ser­na... Det finns myc­ket där ute. Vi vet ba­ra in­te...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.