Sten­boc­ken

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: En ma­gisk helg som kan bli hur fin som helst, sär­skilt om du med­ve­tet pri­o­ri­te­rar ditt kär­leksliv just då. Du är max­i­malt ka­ris­ma­tisk. Peng­ar: Det finns en del prak­tis­ka hin­der i vägen för di­na pla­ner. Du ryc­ker på ax­lar­na och väl­jer att tack­la dem en an­nan gång. Lugn vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.