Vat­tu­man­nen

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Helt and­ra sa­ker fång­ar din upp­märk­sam­het nu. Du vill roa dig, träf­fa vän­ner och pyss­la om ditt hem så att det blir ex­tra triv­samt. Peng­ar: Du tyc­ker in­te om att gå i spet­sen ut­an fö­re­drar om nå­gon an­nan står för in­struk­tio­ner­na, am­bi­tio­ner­na och pla­ner­na. Då trivs du.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.