Ox­en

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Ro­man­ti­ken är på max, sär­skilt un­der helgen. Du äg­nar all tid du kan åt kär­lek, pas­sion och ero­tik. Har du ett för­hål­lan­de så stärks det. Peng­ar: Du tyc­ker om att va­ra chef. Om det är på job­bet el­ler hem­ma spe­lar mind­re roll, ba­ra du får be­stäm­ma. Du är dess­utom bra på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.