Skor­pi­o­nen

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: En pas­sio­ne­rad vec­ka. Om du är sing­el så hän­der det nå­got spän­nan­de un­der helgen och kanske väl­jer du att ge upp din sing­el­sta­tus. Peng­ar: Helgen ger dig rik­tigt fi­na shop­ping­chan­ser och i öv­rigt blir det en gans­ka van­lig vec­ka med den för­vän­ta­de ut­veck­ling­en och ing­et mer. Kär­lek:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.