Skyt­ten

Klick! - - ASTRO! -

Kär­le­ken är vik­tig men di­na vän­ner är vik­ti­ga­re, i al­la fall just nu. Där­för får ro­man­ti­ken vän­ta, ut­om un­der tis­da­gen som har glöd. Peng­ar: Du vill träf­fa di­na vän­ner på det sätt som vän­ner­na fö­re­drar. Det spe­lar ing­en roll om det är mitt i nö­jesvim­let el­ler hem­ma i sof­fan.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL

Den för­än­der­li­ge An­naLe­na Brundin Bergelin äg­nar sig åt många sa­ker, ibland sam­ti­digt. Dess­utom är hon tuff och obe­ro­en­de. An­na-Lena med kär­le­ken Jan Si­gurd. Se­le­na Go­mez. Meg­han Mark­le. Sal­ma Hay­ek. Kim Kardashian. Ry­an Rey­nolds. Prin­ses­san Sofia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.