Ång­est, pa­nik, & kropps­de­lar som spric­ker

Klick! - - REDAKTIONEN - AN­NA FLYTSTRÖM Re­dak­tör an­na.flyt­strom@af­ton­bla­det.se

Sa­ker jag har fes­tat bort: Trö­ja. Plån­bok. Skor. Sa­ker jag in­te fes­tat bort: En för­lov­nings­ring värd över 16 mil­jo­ner kro­nor.

Det sist­nämn­da var par­tyd­rott­ning­en Pa­ris Hil­ton nä­ra att för­lo­ra. Hon rejva­de loss så hårt att den tunga ring­en loss­na­de och flög i väg. Hur det gick kan ni lä­sa på si­dan 37.

Men att för­lo­ra ma­te­ri­el­la ting på fyl­lan är än­då bätt­re än att at­tac­ke­ra and­ra män­ni­skor. Jag ha­de in­te ve­lat by­ta kropp med den, hit­tills okän­da, kvin­na som un­der en syn­ner­li­gen vild fest­kväll bet Beyon­cé i an­sik­tet. De ång­estrys­ning­ar­na och skam skölj­ning­ar­na ha­de jag in­te ve­lat kän­na kom­ma kry­pan­des da­gen ef­ter. An­nars är gre­jen som jag ry­ser mest över just nu in­te fyl­le­min­nen, ut­an and­ra kvin­nors för­loss­nings­be­rät­tel­ser. Jag har fros­sa ti­den ena hems­ka histo­ri­en ef­ter den and­ra — smär­ta, ång­est, pa­nik och kropps­de­lar som spric­ker el­ler skärs upp med kniv. På si­dan 5 be­rät­tar Mia Skäringer om när hon föd­de sitt förs­ta barn, nå­got som hon be­skri­ver som ”ett trau­ma”.

Ser fram emot att få be­rät­ta min egen i au­gusti!

Fo­to: ULF HÖJER

1998 var AMA­DEUS SÖ­GAARD så här pyt­te­li­ten när han häng­de med mam­ma CAROLA på cir­kus. Nu är han 20 och sat­sar på en fot­bolls­kar­riär. Läs mer på si­dan 8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.