HÄRKANDU FÅHJÄLP:

Klick! - - KLICKTUELLT -

Bo­ka tid på en ung-domsmot­tag vård­cen­tral el­ler ning om du är Kon­tak­ta en un­der 18 år. ät­stör­ningsm

Det finns fle­ra ot­tag­ning. fri­vil­li­ga för­e­ning­ar som er­bju­der stöd via te­le­fon el­ler chatt, till ex­em­pel: ­­www. frisk­fri.se, www. tjej­zo­nen.se och Räd­da bar­nens ­stöd­lin­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.