HEI­DI HAR FY­RA BARN

Klick! - - LLT KLICKTUE -

var ti­di­ga­re gift med sång­a­ren 55, som hon har bar­nen 12, 11, och 8, med. Hei­di har ock­så dot­tern

13, från ett kor­ta­re för­hål­lan­de med For­mel 1-che­fen

67.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL

Hei­di Klum Se­al,

Hen­ry, Jo­han,

Lou, Bri­a­to­re, Hei­di och Se­al. Le­ni, Fla­vio Hei­di och Fla­vio. Hei­di med ex­et, en lätt­klädd Vi­to Schna­bel på St Bart­hs 2015. Puss på­re! To­kio Ho­tel, Schna­bel, John­son, ”Me­i­ne lie­bling...”

Vi kän­ner igen ett klas­siskt kär­leksnojs när vi ser ett. Hei­di Klum och Tom Kau­litz noj­sar loss or­dent­ligt! Hei­di Klum, Tom Kau­litz, Vi­to Da­ko­ta ”Say kä­se!” Tom Kau­litz. Hei­di Klum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.