Cia­ra ställ­de ut: ”Det är Måns fel att jag gör det här”

Klick! - - LLT KLICKTUE - Ag­ne­ta El­me­gård

31, ha­de över­ta­lat sin flick­vän

30, att stäl­la ut si­na tav­lor un­der Ös­ter­lens Kon­strun­da i pås­kas och han hyl­la­de själv sin gra­vi­da fäst­mö ge­nom att ge­nom­fö­ra en spon­tan kon­sert på Fär­ga­re­går­den i Ki­vik. – Det är ju Måns fel att jag gör det här. Tav­lor­na stod ba­ra i mitt ga­rage och han över­ta­la­de mig att jag skul­le vi­sa upp dem. Det känns li­te ner­vöst, sa Cia­ra till Ystad Al­le­han­da som var på plats. Folk ha­de vall­fär­dat till ut­ställ­nings­lo­ka­len ef­tersom ryk­tet gått att lund­apå­gen var på in­tå­gan­de. Måns Zel­mer­löw tog myc­ket rik­tigt plats vid mik­ro­fo­nen och bjöd be­sö­kar­na på tre hit­lå­tar och av­slu­ta­de med ­Eu­ro­vi­sionvin­na­ren från 2015, ­” He­ro­es”.

– Att vi spe­lar är mest en kul grej, sä­ger Måns Zel­mer­löw till YA.

– Det vik­ti­ga här är Cia­ras tav­lor, jag tyc­ker hon är så van­sin­nigt be­gå­vad, be­röm­mer han.

Foto: INSTAGRAM Foto: IBKL Foto: KARIN TÖRNBLOM

Måns bild från Cia­ras ut­ställ­ning. Måns Zel­mer­löw, Cia­ra Jan­son, Sofia Hellqvist är mo­dell, ut­bil­dad yo­ga­lä­ra­re. Cia­ra Jan­son och Måns Zel­mer­löw. Mol­ly Nut­ley, Lindh, Hap­py Jan­kell, De för­lo­va­de sig i hös­tas men nu är för­hål­lan­det över. Pa­ret har...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.