TALADEUTOMSIN PARTNERSSEXBROTT

Klick! - - KROPP SJÄL! -

Nu 51-åri­ga som har tre barn från äk­ten­ska­pet med för­fat­ta­ren

47, spe­lar en ver­sion av sig själv — en en­sam­stå­en­de ­tre­barns­mam­ma och skå­de­spe­la­re, i ko­me­di­se­ri­en ”Bet­ter things”.

har hon ska­pat till­sam­mans med sin ti­di­ga­re på­ståd­da pojk­vän, ko­mi­kern 50, som i svall­vå­gor­na ef­ter #me­too för­ra året ­an­kla­ga­des för att ha blot­tat sig för och ona­ne­rat in­för fle­ra oli­ka kvin­nor.

”Min fa­milj och jag är för­kros­sa­de och choc­ka­de över er­kän­nan­det av det av­sky­vär­da be­te­en­de som min vän och part­ner, Lou­is C.K., upp­vi­sat”, skrev Pa­me­la i ett ut­ta­lan­de som ­pub­li­ce­ra­des av Va­ri­e­ty ef­ter att Lou­is C.K. er­känt att han gjort sig skyl­dig till sex­u­el­la ofre­dan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.