Gra­vid­lyc­ka var ing­et april­skämt

Klick! - - LLT KLICKTUE - To­ve Björnlundh

Ko­mi­kern Mår­ten An­ders­son, 43, och Sta­nisla­va Cvet­ko­vic, 29, ska bli för­äld­rar! På Instagram la han ut ny­he­ten. Ba­ra ett ­pro­blem: folk trod­de att han skäm­ta­de då det var den 1 april.

— In­såg för sent att da­tu­met var väl­digt då­ligt valt för den gla­da ny­he­ten, men ja det stäm­mer och vi är su­pergla­da, sä­ger han till Nö­jes­bla­det.

Fo­to: INSTAGRAM

Mår­ten An­ders­son och ­Sta­nisla­va Cvet­ko­vic ska bli för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.