Prin­sen sät­ter plat­tan i mat­tan

Carl Philip sat­sar på ra­cing­en och hed­rar le­gen­da­ren Ron­nie Peterson.

Klick! - - LLT KLICKTUE -

Prins Carl Philip, 38, fort­sät­ter tryc­ka ga­sen i bot­ten. Ef­ter ett par sä­song­er och en se­ger i STCC sat­sa­de han i fjol på Swe­dish GT. Det gör han även i år och till sin hjälp har kung­lig­he­ten nu andre­fö­rar­na Ri­chard Gö­rans­son, 39, fem­fal­dig STCC-vin­na­re, och

37, WTCC-världs­ mäs­ta­re.

– Det ska bli jät­te­kul. Sam­ma klass som ti­di­ga­re, men med ett nytt bil­mär­ke. Mål­sätt­ning­en är som all­tid att för­sö­ka vin­na mäs­ter­ska­pet, sä­ger Carl Philip till TT, rap­por­te­rar Sport­bla­det.

Den här gång­en sät­ter sig Carl Philip bakom rat­ten på en brit­tisk bil, Lo­tus Evo­ra GT4, och hyl­lar sam­ti­digt en av Sve­ri­ges störs­ta ­ra­cingi­ko­ner.

– Det är en tri­bu­te till Ron­nie ­Peterson, sä­ger prin­sen till TT.

Ra­cing­le­gen­da­ren

Ron­nie ­Peterson kör­de en Lo­tus un­der fle­ra ­sä­song­er i For­mel 1 på 1970-ta­let.

Thed Björk,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.