Su­bur­bi­con (THRIL­LER)

Klick! - - BIO & TV - Jens Peterson

Ge­or­ge Cloo­ney har gjort den­na ko­mis­ka spän­ning/sa­tir med Matt Da­mon och ­Ju­li­an­ne Mo­o­re. Ame­ri­kansk villa­för­ort på 1950-ta­let. En idyll, men som är en il­lu­sion. Män­ni­skor som låt­sas va­ra lag­ly­di­ga bär på mör­ka pla­ner. My­ten om grann­säm­ja ra­sar när en svart fa­milj flyt­tar in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.