Fis­kar­na

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Sprit­tan­de vår­käns­lor och di­ver­se gläd­jeytt­ring­ar gör det­ta till en ro­man­tisk vec­ka. All­ra bäst blir fre­da­gen, sär­skilt om du är sing­el.

Peng­ar: Du gil­lar att syss­la med di­na peng­ar och di­na ägo­de­lar när du har en stund över. Kans­ke hit­tar du en in­ve­ste­ring som pas­sar dig per­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.