Le­jo­net

Klick! - - BIO & TV -

Kär­leksli­vet kan­tas av be­kym­mer, svart­sju­ka och krång­el. Du be­stäm­mer dig för att strun­ta i allt­sam­mans och träf­fa vän­ner istäl­let. Peng­ar: Du blir in­te all­tid så po­pu­lär när du styr och stäl­ler, men du är bra på det och slut­re­sul­ta­tet kan ing­en kla­ga på. Lön­sam vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.