Vå­gen

Klick! - - BIO & TV -

En och an­nan my­sig stund med fa­mil­jen blir det kans­ke men i öv­rigt är du upp­ta­gen av helt and­ra re­la­tio­ner, bå­de nya och gam­la. Rö­rigt. Peng­ar: Du får ett för­slag som kan för­änd­ra myc­ket. Det kan till ex­em­pel rö­ra sig om ett nytt jobb. Att väl­ja hur du ska gö­ra blir kne­pigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.