Skor­pi­o­nen

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: En het, spän­nan­de vec­ka som kan ge ditt kär­leksliv nya möj­lig­he­ter, men det finns ock­så en risk för kon­flik­ter, svart­sju­ka och tras­sel. Peng­ar: Den som spar han har. Det är ditt mot­to just nu och du får näs­tan en kick av att tän­ka på all­ting onö­digt som du väl­jer att in­te kö­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.