Skyt­ten

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Ro­lig vec­ka för en ro­mans på job­bet men i öv­rigt är du in­te så su­gen på kär­lek. Du sat­sar hell­re på nö­jen, en re­sa el­ler att träf­fa vän­ner.

Peng­ar: Fin vec­ka för shop­ping och fram­för allt om du kö­per sa­ker som för­bätt­rar din fri­tid. Kan va­ra allt från snyg­ga klä­der till en ny sof­fa.

Skå­de­spe­la­ren Se­an Bean och fru­gan Ashley Mo­o­re shop­pa­de loss re­jält un­der ett be­sök i Man­ches­ter för någ­ra vec­kor se­dan. Pa­ret upp­svi­da­de på Baf­ta-ga­lan för­ra året. Se­le­na Go­mez. Meg­han Mark­le. Sal­ma Hay­ek. Kim Kar­dashi­an. Ry­an Rey­nolds. Prin­ses­san So­fia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.