ELIN SÄL­JER LYX­VIL­LAN!

Klick! - - LLT KLICKTUE -

Ett år ef­ter skils­mäs­san från Ti­ger Woods köp­te Elin Nor­de­gren lyx­vil­lan i Flo­ri­da. Nu är hu­set till sa­lu med en prislapp på cir­ka 430 mil­jo­ner kro­nor, men då får man ock­så bland an­nat: el­va sov­rum, 15 bad­rum, tem­pe­re­rad vinkäl­la­re, en tre vå­ning­ar hög Swa­rovsk i kri­stall­kro­na, bi­o­sal­long, gym, bas­ket­plan, gol­f­green, ge­ne­rös pool och ga­rage för fy­ra bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.