Vi blev ock­så sju­ka av vå­ra bröst!

Klick! - - KROPP SJÄL! -

SI­GRID BERGÅKRA, 45.

”Bon­de sö­ker fru” -Si­grid ha­de för tio år se­dan otu­ren att få in­o­pe­re­rat im­plan­tat från den frans­ka fö­re­ta­get Po­ly im­plant prot­hè­se — PIP — där till­ver­ka­ren an­vänt bil­ligt in­du­stri­si­li­kon.

— Det blev vär­re dag för dag. Det var som att jag var ­åk­sjuk el­ler ha­de ätit någon­ting olämp­ligt och bli­vit för­gif­tad. Il­lamå­en­det stegra­des och jag fick obe­hag­li­ga trött­hets­käns­lor, hög puls och hög sän­ka, sa hon i en in­ter­vju i Ex­pres­sen 2016. CRYS­TAL HE­FNER, 31.

Den nu av­lid­ne Play­boy-grun­da­ren Hugh

He­fners än­ka Crys­tal ploc­ka­de ut si­na bröstimplan­tat

2016. Crys­tal häv­dar att hen­nes bröst gjor­de hen­ne så sjuk att hon vis­sa da­gar in­te kun­de kom­ma ur säng­en. Hon skri­ver på Fa­ce­book att de ”sak­ta för­gif­ta­de hen­ne”. YOLANDA HADID, 54.

”Re­al housewi­ves of Be­ver­ly Hills”stjär­nan Yolanda ha­de haft dif­fu­sa symp­tom i krop­pen i fle­ra år tid. 2016, i sam­band med en hel­kropps­scan­ning, hit­ta­de lä­kar­na si­li­kon fritt fly­tan­de i hen­nes kropp och Yolanda ope­re­ra­de ut im­plan­ta­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.