’Can­cern är så ag­gres­siv’

Hol­ly­wood­frun Mar­ga­re­ta tac­kar Ange­li­na Jo­lie för att hon le­ver.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Sång­coachen och pi­a­nis­ten 50, som ti­di­ga­re med­ver­ka­de i ”Svens­ka Hol­ly­wood­fru­ar” tac­kar

43, för att hon le­ver.

I ”Svens­ka Hol­ly­wood­fru­ar – I fo­kus” be­rät­tar Mar­ga­re­ta att allt föll på plats när hon läs­te ett re­por­tage om film­stjär­nan, som be­rät­ta­de om att hon bar på en ag­gres­siv va­ri­ant av can­cer­ge­nen BRCA och där­för valt att gö­ra en dub­bel ma­s­tekto­mi. Ange­li­na ha­de för­lo­rat släk­ting­ar i can­cer för­ut, pre­cis som Mar­ga­re­ta. Hol­ly­wood­frun gick och tes­ta­de sig – och upp­täck­te att hon har sam­ma can­cer­gen.

– Har man den här gen­mu­ta­tio­nen är re­kom­men­da­tio­nen att man ope­re­rar bort all­ting och för mig var det en själv­klar­het. Jag vil­le ba­ra ha bort all­ting med en gång, sä­ger hon till Nö­jes­bla­det.

Mar­ga­re­ta be­stäm­de sig för att ope­re­ra bort ägg­stoc­kar, ägg­le­da­re och brös­ten. En mag­netrönt­gen kort där­ef­ter av­slö­ja­de att hon re­dan ha­de drab­bats av bröst­can­cer.

– Det var fruk­tans­värt. BRCA­can­cer är så ag­gres­siv och kan gå så fort. Jag tänk­te på min dot­ter. Vem ska ta hand om hen­ne? Vem ska hon växa upp med i li­vet? Men, jag ha­de bäs­ta lä­ka­ren, sä­ger Mar­ga­re­ta och be­rät­tar att hon ha­de sam­ma lä­ka­re som Ange­li­na.

På en för­hands­vis­ning för Ange­li­nas film ”Un­bro­ken” gick Mar­ga­re­ta fram till stjär­nan för att tac­ka hen­ne.

– Vi kra­ma­des och tå­rar­na rann. Det var ett väl­digt starkt ögon­blick. Ett sys­ter­skap. Det hon gjor­de ha­de räd­dat mitt liv och sä­kert många and­ras ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.