’ETTBESLUTJAG ÄRGLADATTJAGTOG’

Klick! - - KLICKTUELLT -

I New York Ti­mes skrev om sitt be­slut att gö­ra en dub­bel ma­s­tekto­mi och upp­munt­ra­de fler kvin­nor att gö­ra test för att ta re­da på ris­ken att ­drab­bas av can­cer.

”Mitt val att gö­ra ma­s­tekto­mi har in­te va­rit lätt. Men det är ett be­slut jag är väl­digt glad att jag tog. Min risk att drab­bas av bröst­can­cer har mins­kat från 87 till un­der 5 pro­cent. Jag kan sä­ga till mi­na barn att de in­te be­hö­ver va­ra räd­da för att för­lo­ra mig till bröst­can­cer”.

Fo­to: MAG­NUS SUNDHOLM Fo­to: MAG­NUS SANDBERG

Mar­ga­re­ta Svens­son,Ange­li­na­Jo­lie, Ange­li­na Jo­lie. Jo­lie Mar­ga­re­ta Svens­son in­spi­re­ra­des av Ange­li­na Jo­lie när hon tog be­slu­tet att ope­re­ra bort bå­da brös­ten. Ange­li­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.