’Det är in­te min dot­ter, det är min snyg­ga flick­vän’

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Tv-pro­fi­len Ro­sie O’Don­nell, 56, och hen­nes part­ner, krigs­ve­te­ra­nen Eli­za­beth Roo­ney, 33, har ta­git sin re­la­tion till en ny ni­vå och för­lo­vat sig, skri­ver Pe­op­le ­Ma­ga­zi­ne.

Ro­sie som bor i New York och ­Eli­za­beth från Boston har haft ett di­stans­för­hål­lan­de se­dan de gick ut som ett par 2017. Att det är 23 års ­ål­ders­skill­nad är ing­et som stör Ro­sie.

— Många bru­kar sä­ga: ”Her­re­gud Chel­sea ser så bra ut!” Då bru­kar jag sva­ra med att sä­ga det är in­te min dot­ter det är min snyg­ga flick­vän. Det är li­te kne­pigt.

O’Don­nell var ti­di­ga­re gift med ­Michel­le Rounds, 46, som be­gick själv­mord hös­ten 2017.

Fo­to: INSTAGRAM

Ro­sie O’Don­nell och Eli­za­beth Roo­ney har för­lo­vat sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.