Pyn­tar sin va­gi­na med Swa­rows-kikri­stal­ler

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Jen­ni­fer Lo­ve Hewitt, 39, mås­te ju va­ra drott­ning­en av fi­na ­ges­ter. För ba­ra en godsin­nad själ pyn­tar väl sin va­gi­na med Swa­rowski­kri­stal­ler för att gö­ra sin ­gy­ne­ko­log glad?

– Jag gör det för att få min gy­ne­ko­log att skrat­ta. Bort­sett från det har jag in­te ”va­gazz­lat” på ett tag, sä­ger hon i en ­in­ter­vju med El­le.

Förr kun­de det dock hän­da att hon gjor­de det till var­dags.

– Det ro­li­ga med att va­ra tjej är skön­hetskne­pen du kan gö­ra för att kän­na dig spe­ci­ell. Jag kan gå runt en hel dag och tän­ka ”Ing­en har nå­gon aning om vad för glitt­ran­de hem­lig­het jag har i mi­na byx­or just nu”.

Fo­to: IBL

Jen­ni­fer Lo­ve Hewitt vill gö­ra sin gy­ne­ko­log glad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.