Dot­tern får in­te se Dis­ney­fil­mer

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

”Inga Dis­ney­fil­mer un­der mitt tak!” Li­te så kan det kanske lå­ta hem­ma hos ”Pi­ra­tes of the Carib­be­an”-stjär­nan Kei­ra Knight­ley, 33. För i en in­ter­vju med El­len De­ge­ne­res, 60, be­rät­tar skå­de­spe­lers­kan att hon för­bju­dit sin treå­ri­ga dot­ter från att kol­la på fil­mer­na, då de in­ne­hål­ler ne­ga­ti­va kvin­no­ste­re­o­ty­per.

— ”Askung­en” är för­bju­den, för hon vän­tar ba­ra på att en rik kil­le ska räd­da hen­ne. Gör in­te det. Räd­da dig själv. Och ”Lil­la Sjöjung­frun” är ir­ri­te­ran­de, för jag äls­kar den — den har fan­tas­tis­ka lå­tar. Men kom igen, ge in­te upp din röst för en man, sä­ger hon i in­ter­vjun.

Fo­to: IBL

Kei­ra Knight­ley vill in­te att dot­tern ska se fil­mer med ne­ga­ti­va kvin­nos­te­re­o­ty­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.