Em­mas nya kär­lek!

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Har Em­ma Watson, 28, hit­tat en ny kär­lek? Ny­tag­na bil­der från Mex­i­ko ty­der på det, där hon pus­sas över re­stau­rang­bor­det med af­färs­man­nen och it-che­fen Bren­dan Wal­la­ce, 37.

— De var väl­digt go­si­ga, kär­leks­ful­la och av­slapp­na­de. De spen­de­ra­de myc­ket tid vid sin pri­va­ta pool där de tu­ra­des om att klia varand­ras ryg­gar. De såg ut som ett typiskt kärt par, sä­ger en käl­la till E! News.

Fo­to: STEL­LA PICTU­RES

Em­ma och Bren­dan sågs my­sa på se­mestern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.