Ga­ga­let kä­ra – och ny­för­lo­va­de!

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Ra-ra-ra-ah-ah, ro­ma- ro­ma-man­ce! Ja, vi gläd­je­sjung­er på Ga­gais­ka — för nu har popstjär­nan av­slö­jat att hon är för­lo­vad! När La­dy Ga­ga, 32, höll tack­tal un­der El­le­ga­lan ny­li­gen hän­vi­sa­de hon näm­li­gen till Christi­an Ca­ri­no, 49, som ”sin fäst­man” och in­te pojk­vän.

Och för­lov­nings­ring­en går in­te av för hac­kor — en­ligt di­a­man­t­ex­per­ten Andrew Brown är hen­nes ring tro­ligt­vis värd mel­lan 300 000 och 400 000 dol­lar, mot­sva­ran­de tre till fy­ra mil­jo­ner kro­nor.

— Det ser ut som en ro­sa pad­pa­radschasa­fir, vil­ket är en av de mest uni­ka sa­fi­rer­na i värl­den, sä­ger han till Pe­op­le.

Fo­to: IBL

La­dy Ga­ga och Christi­an Ca­ri­no har bytt ring­ar med varand­ra. Grat­tis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.