’Nu är han en stjär­na värl­den över’

Femå­ri­ga Lu­ke Vin­cent gjor­de suc­cé — kra­ma­de Meg­han och kli­a­de Har­ry.

Klick! - - KUNGLIGT - Ange­li­ca Lin­de

Prins Har­ry, 34, och Meg­han

Mark­le, 37, är ute på en Austra­li­en­-tur­né. Och in­te nog med att de setts go­sa med ko­a­labjör­nar – de träf­fa­de ock­så en li­ten kil­le som var mo­di­ga­re än de fles­ta.

När kung­lig­he­ter­na kom på be­sök i Dub­bo såg femå­ri­ga

Lu­ke Vin­cent, som har Downs syndrom, till att de fick sin be­skär­da del av bå­de kra­mar, kli i skäg­get och nyp av nä­sor. – Jag blev oro­lig när han bör­ja­de gnug­ga prins Har­rys an­sik­te och hår, men prin­sen var väl­digt ar­tig och trev­lig, sä­ger femå­ring­ens rek­tor An­ne Van Dar­tel till 7 News. Bil­der­na på mö­tet har be­rört många. – Han är of­ta stjär­nan i klas­sen, nu är han en stjär­na värl­den över, sä­ger An­ne Van Dar­tel.

Jag blev oro­lig när han bör­ja­de gnug­ga Har­rys an­sik­te.

Fo­to: STEL­LA PICTU­RES Fo­to: AP

Lu­ke var på strå­lan­de hu­mör och bjöd bå­de Har­ry och Meg­han på re­jä­la kra­mar! Krafs, krafs! Prin­sens skägg fick sig ock­så en li­ten ge­nom­gång. Prinspa­ret hann gi­vet­vis med att char­mas av en ko­a­la ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.