Meg­han & Har­ry fick ölsk­värd gå­va

Klick! - - KUNGLIGT - Ange­li­ca Lin­de

In­te nog med att prins Har­ry, 34, och Meg­han Mark­le, 37, har väl­sig­nats med en beb­be i ma­gen — nu har de fått en all­de­les egen öl ock­så!

Det är ett bryg­ge­ri i au­stra­li­en­sis­ka sta­den Dub­bo som hed­rar pa­ret med den­na gyl­le­ne dryck, för att fi­ra pa­rets stads­be­sök.

Dub­bo Royal som den he­ter har hällts upp i bur­kar som är rö­da, vi­ta och blå — då det är fär­ger­na på bå­de USA:s och Stor­bri­tan­ni­ens flag­gor. Det är en la­ger i brit­tisk stil med väs­ta­me­ri­kansk fruk­tig­het — allt för att kom­bi­ne­ra pa­rets bå­da ur­sprung.

Fo­to: FA­CE­BOOK

Ölen ver­ka­de upp­skat­tas av det kung­li­ga be­sö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.